Vervuild demi-water geconstateerd

De laatste weken ontvangen we meldingen van gebruikers van Melag autoclaven die niet meer starten omdat er problemen zijn met vervuild demi-water /  gedemineraliseerd water(-Demi-Water Kwaliteit Slecht-). Na onderzoek  blijkt er dan in vrijwel alle gevallen demi-water gebruikt te zijn dat al vanaf de leverancier vervuild is.

Voor een Melag autoclaaf mag men alleen gedemineraliseerd water gebruiken met een waarde van minder dan 45 microsiemens geleidbaarheid. Water met een hogere waarde kan de Melag autoclaaf kunnen doen beschadigen en het sterilistatieproces in gevaar kunnen brengen. Er blijkt een partij vervuild demi-water in omloop te zijn en niet voldoen aan de eisen van Melag. We zien dat demi-water van deze partij regelmatig opduikt bij apotheken en groothandels waar autoclaven worden geleverd.

 

Om te voorkomen dat uw autoclaaf beschadigd, gebruik alleen gedemineraliseerd water met de garandeerde waarde  rond de 8  microsiemens. Dit staat op op het eitket van de flacon. Of maak demi-water zelf en bereik waardes van 0,1 – 0,2  microsiemens.

Dan weet u zeker dat er geen schade aan uw autoclaaf optreed.